En Yeni Konular

Dart – Değişken Tipleri

DEGİŞKENLER

Bir işlemi gerçekleştirmek için yapılması gereken ilk şey o veriyi hafızaya almaktır.
İşlem yapmak istediğimizde de veriyi hafızadan çağırıp gerekli işlemleri yerine getirmektir. Hafızadaki verirleri ifade etmek için programlama dillerinde değişkenleri kullanırız.
Özetle vermek gerekirse; programlama dilinde işlediğimiz verileri bilgisayarın hafızasında tutmak için yapmış olduğumuz tanımlamalardır.

Tutulan verinin türüne göre farklı veri tipleri vardır. Dart ön tanımlı olarak şu tipleri içerir.

 • numbers
 • strings
 • booleans
 • lists (arrays olarak da bilinir)
 • sets
 • maps
 • runes (Unicode karakterleri string olarak belirlerken kullanılır)
 • symbols

Genel olarak bu değişkenleri tanımlandırıldığı yere göre üçe ayırabiliriz.

 • Üye değişkenler (Local Variables): Sınıfların içindeki alanlar
 • Yerel değişkenler (Instance Variables): Bir metot içindeki veya süslü parantez içinde yazılmış kod bloğunun içindeki değişkenler
 • Parametreler: metot tanımlarken kullandığımız metot isminden sonra gelen parantez içinde tanımlanan değişkenler

Numbers

num : tamsayı veya ondalıklı bir ifadeyi saklayabilir

int : tamsayıları saklarken kullanılan veri türüdür, hexadecimal değerleri de saklayabilir. 0xAABBCC

double : ondalıklı ifadeler için kullanılan veri türüdür. exponents değerli saklayabilir, 1.42e5

var anahtar kelimesi ile de tamsayı veya ondalıklı ifade saklanabilir.var olarak int deger atandıysa sonrasında double değer atanamaz
varsayılan değerleri null’dır. Yani bu değişkenlere bir veri atamadan kullanırsak null sonucunu alırız.

Değer Dönüştürme işlemleri

String

String metinsel ifadeler için kullanılan veri türüdür. Çift tırnak veya tek tırnak ile belirtebiliriz.

İki String değeri birleştirmek için “+” opetatörü kullanırız.

Birden fazla satırdan oluşacak Stringleri 3 tırnak ile belirtebiliriz.
Interpolation : string ifade içinde baska bir string ifadeyi $ifade olarak kullabiliriz. Böylece + kullanmak gerekmez.
Eğer ifade birden fazla alana sahipse ${ifade.method} şeklinde kullanılır.

Booleans

bool: sadece true veya false değerlerini alır. Bir durumu kontrol etmek için kullanılır.

Final ve Const

Bir değer atadıktan sonra bu değerin değişmesini istemediğimiz durumlarda final veya const anahtar kelimelerini kullanırız. final değişkenine sadece bir kere değer atayabiliriz, const  ise derleme anında değer atanır, dolaylı olarak sabit bir değişkendir.

Aralarındaki fark ise 

final : Değer atandıktan sonra, bellekte yer ayrılması sadece erişilirse olur

const : Aslında final’dır ama derleme anında değer atanır ve bellekte yeri ayrılır, hiç kullanılmasa bile…

En önemli fark ise instance değişkenler sadece final olarak tanımlanır, const tanımlanamaz. const ile tanımlanması için static const olmalıdır.

final örnek

Veri tipi  isteğe bağlıdır, belirtilmese de olur.

const Örnek

Hakkında Necip Akgöz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dart – Static Method ve Degiskenler

BaşlıklarDEGİŞKENLERNumbersStringBooleansFinal ve Constfinal örnekconst Örnek Static Method ve Degiskenler ( Sınıf Üyeleri) Bir sınıftan yaratılmış …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir