En Yeni Konular

Event Handling Yöntemleri

Event Mekanızması

   Event dediğimizde aklımıza gelmesi gereken olgu; bir nesnenin belirli bir durumda gösterdiği tepkiyi modellemeyi sağlayan programatik bir unsurdur.GUI elemanlarının kullanıcı arayüzünde gerçekleştirdiği eylemlere (buttona tıklamak, listeden seçim yapmak gibi) karşı gösterdiği tepki de diyebiliriz.

Programcı bu tepkileri yakalayan ve o durumda gerçekleşmesi istenilen şeylere göre bir takım kodlama yapar.Programcının yaptığı bu eyleme event handling denir.Event handle eden fonksiyonlara ise event handler denir.

#Android’te event handling yöntemi bir kaç farklı yöntem ile yapılabilir.

  1. XML tarafında event ve event handler’ı ilişkilendirme.
  2. XxxListener interface’ini implemente eden ayrı bir sınıfın kullanımı
  3. Anonymous intter type kullanımı

1. Yöntem

Uygulaması basit olan bu yöntem sadece click event’ı için uygulanabilir. Dolayısıyla kullanım alanı sınırlıdır. Event’ı handle edilecek GUI elemanının XML tarafında onClick isimli attibute’una bir temsili bir isim verilmelidir.

Fonksiyon isminin bir önemi yoktur, ama click event’ı handle edecek fonksiyonun public olması, geri dönüş değerinin void olması ve bir adet View  türünde(ismi önemsiz) parametre alması zorunludur. Örnek;

2. Yöntem

Bu yöntemi kullanmak için söz konusu event ile ilişkili olan XxxListener interface’ini ayrı bir sınıfta implemente etmeliyiz. Bir View türevi kontrolün click eventi için gereken interface; View.OnClickListener isimli interfacedir. 

View.OnClickListener interface’ine göz atalım

Fonksiyonun yapısını incelediğimizde geri dönüş değeri olmasığını ve View türünde bir paremetreye sahip olduğunu görüyoruz. Bu sınıfı implemente ettiğimizde override ettiğimiz onClick() fonsiyonuna click olayı gerçekleştiğinde yapılacak olan eylemi kodlamalıyız.

Daha sonra bu sınıf türünde yaratacağı bir nesne örneğini butonun setOnClick(View.OnClickListener listener) fonksiyonuna parametre olarak geçmelidir.

#Örnek: Butona tıklandığında sayacı 1 arttıran örnek

Yöntem 2 Örnek

3. Yöntem

3. ve en çok tercih edilen yöntem “anonymous inner type” şeklinde olan kullanımdır.

Bu yöntemde TiklamaHandler gibi ayrı bir sınıf bildirimi yapmak yerine aynı anda hem View.OnClickListener interface implement edililen bir sınıf yazılıp hemde yine aynı anda bu sınıf türünde anonim bir nesne örneği oluşturulur ve event’ı handle edilmek istenilen kontrolün setOnClickListener() fonksiyonuna parametre olarak geçilir.

Xml üzerinde tanımladığımız button’a anonymous inner type handler ekleme

veya aşşağıdaki şekilde

 

Hakkında Necip Akgöz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Android Bottom Navigation View Kullanımı

Bottom Navigation View Kullanımı Örnek Kullanmak için material design kütüphanesi build.gradle dosyasına eklenmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir