En Yeni Konular

Android SharedPreferance

    Android SharedPreferences uygulamamız içerisinde ufak veriler tutmak istiyorsak kullandığımız depolama biçimidir.

  • Verileri key-value şeklinde uygulamamız içerisinde bir XML dosyasında tutar
  • Uygulamanın önbellekleme kısmında bulunur
  • Uygulama silinmediği yada verilerinin ve önbelleğinin temizlenmediği sürece uygulama hafızasında yer edinir.

SharedPreference içerisinde primitive(string, long, int, float ve Boolean) veri türlerini tutabiliriz.

Kullanım alanlarına örnek vermek gerekirse, kullanıcıya özel ayarlar tutabilir veya kullanıcı giriş bilgilerini hatırlama gibi örnekler verebiliriz.

SharedPreferences erişme biçimleri;

  • getPreferences() : Yaratıldığı Activitye özel preference XML dosyası oluşturur.(Dosya ismi Activity ile aynı isimde olur)
  • getSharedPreferences() : Yaratıldığı Activity’nin dışındaki başka bileşenler (diğer Activity’ler, Servisler gibi) tarafındanda kullanılabilen bir dosya oluşturur.

SharedPreference yaratmak

ilk parametreye string tipinde dosyanın ismi, ikinciye ise açmak istediğimiz mod’u belirtiriz.

  1. Context.MODE_PRIVATE – varsayılan (uygulamamız dışında erişilemez)
  2. Context.MODE_WORLD_READABLE – diğer uygulamalar verileri okuyabilir.
  3. Context.MODE_WORLD_WRITEABLE – diğer uygulamalar verileri okuyup, yazabilir.

İçerisine verilerin eklenmesi ve kaydeilmesi işlemi ise Editor isimli interface ile yaparız

SharedPreferenes Veri Ekleme

Veri ekleme işlemi editor.putVeritipi(“key”,value) şeklinde yapılır.

SharedPreferenes Verileri Okuma

Verileri okuma işlemi ise ornekSharedpreference.getVeriTipi(“key”,varsayılan değer)

Verileri Temizleme veya silme

  • remove(“key_ismi”) belli bir değeri silmek için
  • clear() ise komple temizlik için

SharedPreference Örnek Proje

Kaydedildiğinde uygulama kapansa dahi bilgileri tutan sharedPrefrence örneği

SharedPreference Örnek Uygulama

Device File Explorer ile data>data>uygulamaPackageName>shared_pref yolunu izlersek xml dosyamızı görebiliriz.

 

Hakkında Necip Akgöz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Android Bottom Navigation View Kullanımı

Bottom Navigation View Kullanımı Örnek Kullanmak için material design kütüphanesi build.gradle dosyasına eklenmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir