En Yeni Konular

Activity ve Layoutlar

Activity: arka planda çalışan Java kodlarıdır. Her bir activity’nin bir layout’u olmak zorundadır.
Layout:  View’leri tutmaktadır ve Activity’nin sayfa tasarımını oluşturur.
View: Android işletim sistemindeki görsel nesnelerdir.
Örn : Button , edittext , textview vb.

  • Her bir Android sayfası bir Activity ve Layout’dan oluşmaktadır
  • Her Activity sadece bir adet Layout ile çalışır
Activity, Layout, View ilikisi

Activity

    Android’e kullanıcı arayüzüne ilişkin kodlamanın yapıldığı taban sınıfıdır.Bir android uygulamasındaki özgün ekranlar ya Activity’den (extend edilerek) ya da Activity’den türemiş TabActivity, FragmentActivity gibi daha özel sınıflardan türetilir.

  • Activity bir java sınıfıdır.
  • AppCompatActivity’den extend oland bir abstract sınıftır
  • Abstract olduğu için override etmemiz gereken metodları vardır
  • Layout’ların arka planında çalışır ve her Activity’i bir Layout’u vardır. 
  • Her Activity AndroidManifest.xml dosyasında tanımlanmalıdır.(Android studio üzeriden oluşturulmuş ise kendi eklenir)

View Sınıfı

  Android kütüphanesindeki kontrollere (GUI nesnelerine) ait sınıfların tümünün taban sınıfıdır. Yani Button, Edittextveya TextView gibi kontrollere ilişkin sınıflar doğrudan yada dolaylı olarak View sınıfından türetilmiştir.

View Sınıfı UML Diagram

View’lerin Activity’e bağlanması.

İlk önce bağlamak istediğimiz View’lerin tutulduğu Layout, Activity’e bağlanır.

Daha sonra bağlamak istediğimiz View’lerin id değerleri kullanılarak bağlama işlemi gerçekleştirilir.(id’ler isimlerden faklı olmalıdır).

Hakkında Necip Akgöz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Android Bottom Navigation View Kullanımı

Bottom Navigation View Kullanımı Örnek Kullanmak için material design kütüphanesi build.gradle dosyasına eklenmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir